THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

10.000.000 VND

-40%

6.000.000 VND

SX350

Nhà sản xuất: FANE (England)

Tình trạng: Còn hàng

17.000.000 VND

-17%

14.000.000 VND

Quà tặng

Jack kết nối Speakon

SV215S

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

3.300.000 VND

MG06X

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
YAMAHA CW218V

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

20.000.000 VND

Hàng Trưng Bày, mới 80%
YAMAHA DIGITAL MIXER O3D

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

speaker
Speaker Stand

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

speaker
Speaker Stand

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

speaker
Yamaha Speaker Stand

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

micro
Microphone Stand Newnabie

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

micro
Microphone Stand Newnabie

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

350.000 VND

micro
Microphone Stand Newnabie

Nhà sản xuất: FANE (England)

Tình trạng: Còn hàng

12.000.000 VND

loa
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon


1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Fane Subwoofer Single Bass (1 pair 2 pcs)

Nhà sản xuất: FANE (England)

Tình trạng: Còn hàng

24.000.000 VND

loa
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon


1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Fane Subwoofer Double Bass (1 pair 2 pcs)

Nhà sản xuất: FANE (England)

Tình trạng: Còn hàng

12.000.000 VND

loa
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

LOA FANE England 1 pair (2 pcs)

Nhà sản xuất: FANE (England)

Tình trạng: Còn hàng

24.000.000 VND

loa
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Loa Full Fane England 1 pair (2 pcs)

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

processor
YAMAHA NETWORK SWITCH SWR2100P-5G

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

processor
YAMAHA NETWORK SWITCH SWR2100P

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

processor
YAMAHA SIGNAL PROCESSOR MRX7-D

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

processor
YAMAHA MATRIX PROCESSOR MTX-3, MTX-5

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER XH-200

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER XMV4140-D

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER XMV4280-D

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER XMV8140-D

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER XMV8280-D

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER PA2030a

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER MA2030a

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER PA2120

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER MA2120

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER XM4080

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER XM4180

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER PX3

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER PX5

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER PX8

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER PX10

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

10.000.000 VND

power mixer
YAMAHA POWER MIXER EMX2

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

power mixer
YAMAHA POWER MIXER EMX5

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

18.000.000 VND

power mixer
YAMAHA POWER MIXER EMX7

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
YAMAHA MIXER MGP24X

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
YAMAHA MIXER MGP32X

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

digital mixer
YAMAHA DIGITAL MIXER CL1

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

digital mixer
YAMAHA DIGITAL MIXER CL3

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

digital mixer
YAMAHA DIGITAL MIXER 02R96VCM

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

digital mixer
YAMAHA DIGITAL MIXER RIVAGE PM7

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

digital mixer
YAMAHA DIGITAL MIXER RIVAGE PM10

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA CBR15

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

wireless microphone
BIEMA WIRELESS MICROPHONE UHF68/SM1

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

15.000.000 VND

-43%

8.500.000 VND

amplifier, xs350
AMPLIFIER YAMAHA XS350

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA VXS10S

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA VXS8

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DSR112

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DSR115

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DSR215

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DBR10

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA CÔNG SUẤT YAMAHA DXR15

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER DIGITAL YAMAHA TF1

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER DIGITAL YAMAHA TF3

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER DIGITAL YAMAHA TF5

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA CL5

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA QL1

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA QL5

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA M7CL-48ES

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA M7CL-48

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA 01V96i

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

processor
PROCESSOR YAMAHA SP2060

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

equalizer
EQUALIZER YAMAHA Q2031B

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

21.000.000 VND

-23%

16.000.000 VND

loa
LOA CÔNG SUẤT YAMAHA STAGEPAS 400i

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

processor
PROCESSOR YAMAHA SPX2000

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER YAMAHA MGP12X

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER YAMAHA MGP16X

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa Sub Biema T181BII

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.500.000 VND

-11%

4.000.000 VND

Loa treo tường Biema OM108

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

19.000.000 VND

-26%

14.000.000 VND

loa công suất
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon
1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Loa công suất YAMAHA MSR400

Nhà sản xuất: JTS

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Micro cổ ngỗng JTS GML-5218

Nhà sản xuất: JTS

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Đế Micro cổ ngỗng JTS ST-5030 / ST-5030i

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm công suất 360W TOA VP-1361

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

TĂNG ÂM CÔNG SUẤT 360W TOA PA 3640B

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Amply Mixer 30W TOA A-230 HV

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm công suất TOA P-1812

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2240

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1812

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm truyền thanh TOA 240W VM-2240

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2128 AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Amply Mixer 360W Toa A-1360MK2 AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Amply Mixer 360W kèm bộ chọn 5 vùng loa Toa A-1360SS AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-2000BT

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-2000WT

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2869

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa cột TOA TZ-206W AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa cột 60W TOA TZ-606W

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa cột 40W TOA TZ-406B

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa hộp treo tường TOA BS-678B

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén phản xạ vành chữ nhật TOA SC-632 AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén phản xạ vành chữ nhật TOA SC-630M

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén phản xạ vành chữ nhật TOA SC-651

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén dải rộng chống nước TOA CS-304

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén phản xạ Toa TC-651M

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Còn hàng

2.300.000 VND

Loa di động KEDN KN-88

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Loa di động KEDN KN-780D

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa phóng thanh BIEMA PP50B/W PP80B/W

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa phóng thanh BIEMA T22B/W
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến