Mixer YAMAHA EMX312SC

Mã sản phẩm: EMX312SC

Giá thị trường: 16.000.000 VND

Giá: 10.000.000 VND -37%

Tiết kiệm: 6.000.000 VND

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

HÀNG CHÍNH HÃNG
BỎ VÀO GIỎ HÀNG

EMX512SC

Top-quality effects and GEQ on all models, plus compression on the EMX512SC and EMX312SC. Choose 500, 300, or 200 watt stereo power output in a portable box-type mixer.

EMX512SC

 

EMX312SC

Top-quality effects and GEQ on all models, plus compression on the EMX512SC and EMX312SC. Choose 500, 300, or 200 watt stereo power output in a portable box-type mixer.

EMX312SC

 

EMX212S

Top-quality effects and GEQ on all models, plus compression on the EMX512SC and EMX312SC. Choose 500, 300, or 200 watt stereo power output in a portable box-type mixer.

EMX212S

 

Specifications

Outline EMX212S EMX312SC EMX512SC
Mixing capability Mixing channels 4 Mono + 4 Stereo +Return 4 Mono + 4 Stereo 4 Mono + 4 Stereo +Return
AUX 1 (Effect Send) 1 (Effect Send) 1 (Effect Send)
MAIN Stereo Stereo Stereo
Input channel functions CH1-4 Compressor; 3-band PEQ; CH5-8: 3-band PEQ CH1-4 Compressor; 3-band PEQ; CH5-8: 3-band PEQ CH1-4 Compressor; 3-band PEQ; CH5-8: 3-band PEQ
On-board processors SPX, 2x 7-band GEQ, YSProcessing SPX, 2x 7-band GEQ, YSProcessing SPX, 2x 7-band GEQ, YSProcessing
I/O Mic inputs 8 8 8
Phantom power +15V DC; ON/OFF +15V DC; ON/OFF +15V DC; ON/OFF
Line inputs 4x Stereo 4x Stereo 4x Stereo
Control and others Foot switch, StandBy (All mute) Foot switch, StandBy (All mute) Foot switch, StandBy (All mute)
On-board amplifiers Maximum output power @4ohms 220W/ch 300W/ch 500W/ch
Maximum output power @8ohms 120W/ch (100V model), 130W/ch (120V model), 130W/ch (220-240V model) 190W/ch (100V model), 190W/ch (120V model), 180W/ch (220-240V model) 370W/ch (100V model), 350W/ch (120V model), 320W/ch (220-240V model)
Output selection L/R, L+R/Monitor L/R, L+R/Monitor L/R, L+R/Monitor
General specifications EMX212S EMX312SC EMX512SC
Total harmonic distortion Less than 0.3% Less than 0.3% Less than 0.3%
Frequency response 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz
Hum & noise level Equivalent input noise -115dBu -115dBu -115dBu
Residual output noise -65dBu (Speaker out); -90dBu (Line out) -65dBu (Speaker out); -90dBu (Line out) -65dBu (Speaker out); -90dBu (Line out)
Crosstalk -65dB -65dB -65dB
Protection circuit Load protection Power switch on/off mute, DC-fault (power supply shutdown/manual reset), Clip limiter (≧THD 1%; compression) Power switch on/off mute, DC-fault (power supply shutdown/manual reset), Clip limiter (≧THD 1%; compression) Power switch on/off mute, DC-fault (power supply shutdown/manual reset), Clip limiter (≧THD 1%; compression)
Amplifier protection Thermal (heatsink temp ≧90 degrees celsius; output mute/auto reset), Vl limiter (RL ≦2ohms) Thermal (heatsink temp ≧90 degrees celsius; output mute/auto reset), Vl limiter (RL ≦2ohms) Thermal (heatsink temp ≧90 degrees celsius; output mute/auto reset), Vl limiter (RL ≦2ohms)
Power supply protection Thermal (heatsink temp ≧100 degrees celcius; power supply shutdown/manual reset) Thermal (heatsink temp ≧100 degrees celcius; power supply shutdown/manual reset) Thermal (heatsink temp ≧100 degrees celcius; power supply shutdown/manual reset)
Power requirements Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz
Power consumption 350W 450W 550W
Dimensions W 442.5mm; 17-7/16in 442.5mm; 17-7/16in 442.5mm; 17-7/16in
H 284mm; 11-3/16in 284mm; 11-3/16in 284mm; 11-3/16in
D 264mm; 10-3/8in (7U) 264mm; 10-3/8in (7U) 264mm; 10-3/8in (7U)
Net weight 8kg; 17.6lbs 8kg; 17.6lbs 8kg; 17.6lbs
Accessories Owner’s Manual, AC power cord, 2x Rubber stabilizer Owner’s Manual, AC power cord, 2x Rubber stabilizer Owner’s Manual, AC power cord, 2x Rubber stabilizer
Đăng ký thành viên để đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

MG06X Còn hàng
MG06X

3.200.000 VND

YAMAHA DIGITAL MIXER O3D Còn hàng
YAMAHA DIGITAL MIXER O3D

20.000.000 VND

YAMAHA POWER MIXER EMX2 Hết hàng
YAMAHA POWER MIXER EMX2

10.000.000 VND

YAMAHA POWER MIXER EMX5 Còn hàng
YAMAHA POWER MIXER EMX5

15.000.000 VND

YAMAHA POWER MIXER EMX7 Còn hàng
YAMAHA POWER MIXER EMX7

18.000.000 VND

YAMAHA MIXER MGP24X Còn hàng
YAMAHA MIXER MGP24X

Vui lòng liên hệ

YAMAHA MIXER MGP32X Còn hàng
YAMAHA MIXER MGP32X

Vui lòng liên hệ

YAMAHA DIGITAL MIXER CL1 Còn hàng
YAMAHA DIGITAL MIXER CL1

Vui lòng liên hệ

YAMAHA DIGITAL MIXER CL3 Còn hàng
YAMAHA DIGITAL MIXER CL3

Vui lòng liên hệ

YAMAHA DIGITAL MIXER 02R96VCM Còn hàng
YAMAHA DIGITAL MIXER 02R96VCM

Vui lòng liên hệ

YAMAHA DIGITAL MIXER RIVAGE PM7 Còn hàng
YAMAHA DIGITAL MIXER RIVAGE PM7

Vui lòng liên hệ

YAMAHA DIGITAL MIXER RIVAGE PM10 Còn hàng
YAMAHA DIGITAL MIXER RIVAGE PM10

Vui lòng liên hệ

MIXER DIGITAL YAMAHA TF1 Còn hàng
MIXER DIGITAL YAMAHA TF1

Vui lòng liên hệ

MIXER DIGITAL YAMAHA TF3 Còn hàng
MIXER DIGITAL YAMAHA TF3

Vui lòng liên hệ

MIXER DIGITAL YAMAHA TF5 Còn hàng
MIXER DIGITAL YAMAHA TF5

Vui lòng liên hệ

DIGITAL MIXER YAMAHA CL5 Còn hàng
DIGITAL MIXER YAMAHA CL5

Vui lòng liên hệ

DIGITAL MIXER YAMAHA QL1 Còn hàng
DIGITAL MIXER YAMAHA QL1

Vui lòng liên hệ

DIGITAL MIXER YAMAHA QL5 Còn hàng
DIGITAL MIXER YAMAHA QL5

Vui lòng liên hệ

DIGITAL MIXER YAMAHA M7CL-48ES Còn hàng
DIGITAL MIXER YAMAHA M7CL-48ES

Vui lòng liên hệ

DIGITAL MIXER YAMAHA M7CL-48 Còn hàng
DIGITAL MIXER YAMAHA M7CL-48

Vui lòng liên hệ

DIGITAL MIXER YAMAHA 01V96i Còn hàng
DIGITAL MIXER YAMAHA 01V96i

Vui lòng liên hệ

MIXER YAMAHA MGP12X Còn hàng
MIXER YAMAHA MGP12X

Vui lòng liên hệ

MIXER YAMAHA MGP16X Còn hàng
MIXER YAMAHA MGP16X

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG10XU Hết hàng
Mixer YAMAHA MG10XU

5.500.000 VND

Mixer YAMAHA MG12XU Còn hàng
Mixer YAMAHA MG12XU

8.900.000 VND

-10%

8.000.000 VND

Mixer YAMAHA MG16XU Còn hàng
Mixer YAMAHA MG16XU

14.000.000 VND

-10%

12.600.000 VND

Mixer YAMAHA MG20XU Còn hàng
Mixer YAMAHA MG20XU

20.000.000 VND

-10%

18.000.000 VND

Mixer YAMAHA MG10 Còn hàng
Mixer YAMAHA MG10

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG12 Còn hàng
Mixer YAMAHA MG12

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG16 Còn hàng
Mixer YAMAHA MG16

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG20 Còn hàng
Mixer YAMAHA MG20

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA EMX312SC Còn hàng
Mixer YAMAHA EMX312SC

16.000.000 VND

-37%

10.000.000 VND

Mixer YAMAHA EMX5016CF Còn hàng
Mixer YAMAHA EMX5016CF

23.000.000 VND

-6%

21.500.000 VND

Mixer YAMAHA MG32/14FX Còn hàng
Mixer YAMAHA MG32/14FX

32.000.000 VND

-21%

25.000.000 VND

Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến