THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

2.800.000 VND

Chân gắn bộ gõ cầm tay và mõ Tycoon TPS-C

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

16.000.000 VND

Quà tặng

Dùi trống, Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại Sài Gòn

DTX432K

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

2.700.000 VND

Pedal đôi P-2000

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.500.000 VND

Chân snare S-500

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

900.000 VND

Chân snare S-200

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.600.000 VND

Chân Cymbal Boom B-700

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Ghế đánh trống T-700

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Ghế đánh trống T-500

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

750.000 VND

Mặt trống Conga

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Hết hàng

450.000 VND

Mặt trống Bongo

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

2.800.000 VND

Bongo STB-BMA

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

6.500.000 VND

Cajon TKLE-29 SPM

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

5.800.000 VND

Cajon TKSRB-29

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

4.200.000 VND

Cajon TKRE-29

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

2.700.000 VND

Cajon STK-29MA

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

35.000.000 VND

-17%

29.000.000 VND

BM6225T

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

12.500.000 VND

Quà tặng

Miễn Phí Vận Chuyển và Lắp Ráp Nội Thành

DTX402K

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Hết hàng

8.500.000 VND

DD610

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.600.000 VND

Pedal P-500

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Pedal P-200

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.300.000 VND

Pedal P-300

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Hết hàng

3.000.000 VND

Chuông gió đôi 72 thanh

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Chân Cymbal Boom B-200

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

10.000.000 VND

Quà tặng

Bao đựng cymbal

Bộ Cymbal NOA Pack SOultone

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal Soultone FXO6B3

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal Soultone FXO6

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal Soultone Gospel

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal Soultone Vintage

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal Soultone Custom Brilliant

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal Soultone Custom

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal Soultone Extreme

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Trống YAMAHA RDP0F5

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
RDP2F5

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA Stage Custom Birch

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA Recording Custom Drum

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA Absolute Hybrid Maple

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA PHX DRUM

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA E-DRUM DTX-920K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA E-DRUM DTX-760K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA E-DRUM DTX-720K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA E-DRUM DTX522K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA E-DRUM DTX532K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA E-DRUM DTX542K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA E-DRUM DTX562K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
YAMAHA E-DRUM DTX582K

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

450.000 VND

Mặt tập trống có kèm chân

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

19.500.000 VND

Trống điện tử YAMAHA DTX450K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

16.000.000 VND

Trống điện tử YAMAHA DTX-430K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

DTX760K, trong dien, trong
YAMAHA ELECTRIC DRUM DTX760K

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

6.900.000 VND

Trống điện tử YAMAHA DD75

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Hết hàng

11.000.000 VND

Trống MEDELI DD522

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

12.000.000 VND

Trống điện tử YAMAHA DTX400K

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

600.000 VND

Ghế ngồi đánh trống T-200

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Hết hàng

18.000.000 VND

Trống Mes BF5255T

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Chân hihat H-200

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

Chân Hihat cao cấp H-500

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Trống MES MA5055TB

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Hết hàng

15.500.000 VND

Trống điện tử
Trống MEDELI DD650RX

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Còn hàng

9.500.000 VND

MEDELI DD620BX

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Trống MEDELI DD315

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

amply trống
Loa trống điện tử NUX DA30

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

14.500.000 VND

trống DM-2
Trống điện tử NUX DM-2

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

15.000.000 VND

trống
NUX Electric Drum DM-4

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

14.000.000 VND

-14%

12.000.000 VND

trống
Trống điện tử NUX DM-5

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

2.200.000 VND

JWM-06

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Trống MES BM5255T

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Hết hàng

10.000.000 VND

Trống MES Q550-Q9

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

8.500.000 VND

Trống MES Q7

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

15.000.000 VND

Trống MES DM5225T

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

450.000 VND

Miếng tập trống JWD-08

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

Ampli trống điện MEDELI AP30

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

DD514

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Còn hàng

3.600.000 VND

DD309

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Bongo Tycoon TBF-800 CF3

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

3.000.000 VND

Bongo Tycoon TB-80 B JM

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Hết hàng

380.000 VND

Dùi chổi nhựa đánh Cajon

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Hết hàng

2.600.000 VND

Cajon STKS-29 DI

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

Tambourine nhựa đính chuông sắt

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

400.000 VND

Dùi chổi sắt Tycoon

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

1.800.000 VND

Mặt trống kick Yamaha KP65

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Trống điện
TRỐNG MEDELI DD-306

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Trống DD-65
TRỐNG YAMAHA DD-65

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

3.000.000 VND

Trống Bass
JWB-2212

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Hết hàng

2.000.000 VND

Trống đội đơn
JWM-05

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

2.700.000 VND

Trống đội 3 mặt
JWM-01

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

15.000.000 VND

-10%

13.500.000 VND

Bộ gõ phụ trợ kĩ thuật số
DTX-Multi12

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Có nhiều màu
YAMAHA Stage Custom

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

18.000.000 VND

Có nhiều màu
Yamaha GIGMAKER

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal loại thường
Cymbal TJW ED

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal loại dày
Cymbal TJW

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

JW227PVC-3
Trống JW227PVC-3

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Trống JW225-TD

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

12.000.000 VND

-16%

10.000.000 VND

Trống JW224-C1 màu Celluloid

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Hết hàng

8.000.000 VND

Trống TW225PVC-8 đỏ rượu

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

1.850.000 VND

Chuông gió đơn TIM-36 CGN

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

350.000 VND

Tam giác TRI-10

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

450.000 VND

Shaker nhôm TAS-C5

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

150.000 VND

Shaker trứng 3 màu MV-TES

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

600.000 VND

Shaker MV-EAS

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Hết hàng

750.000 VND

Tambourine TBWH-BD
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến