THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

8.400.000 VND

Quà tặng

Tặng kèm bao đàn, phím gảy

CGX122MS

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

17.000.000 VND

-17%

14.000.000 VND

Quà tặng

Bao đàn solo, phím gảy, máy chỉnh dây điện tử

RGX A2

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

5.900.000 VND

Bộ guitar EG112GPII

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

11.900.000 VND

Quà tặng

Bao đàn logo Alhambra, phím gảy

Alhambra W100B CW E1

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

2.900.000 VND

Quà tặng

Bao đàn, phím gảy

CGS102A

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

9.900.000 VND

Quà tặng

Bao đựng đàn, phím gảy

Alhambra Z-Nature CW

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

45.000.000 VND

Quà tặng

Hộp cứng cao cấp của Ý

Alhambra 9P

Nhà sản xuất:
Notice: Undefined index: brand in /home/trungduon/domains/trungduongmusic.com.vn/public_html/template/category.php on line 140

Tình trạng: Còn hàng

800.000 VND

Quà tặng

Kèm adaptor nguồn

Wah Wah Pedal Daphon AM103

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

8.400.000 VND

Quà tặng

Bao đàn guitar, phím gảy

CGX122MSC

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

17.000.000 VND

-10%

15.300.000 VND

Hàng trưng bày, mới 98%
Quà tặng

Bao đàn, phím gảy, máy chỉnh dây điện tử

AC3M

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

3.100.000 VND

Quà tặng

Bao đàn Yamaha, phím gảy

C40M

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Bao đàn guitar


Phím gảy


Máy chỉnh dây điện tử

NTX500

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

8.000.000 VND

Quà tặng

Bao đàn Yamaha, Phím gảy

FGX800C

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

7.500.000 VND

Quà tặng

Bao đàn Yamaha

Phím gảy

Máy chỉnh dây điện tử

APX600 NT

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

15.500.000 VND

-35%

10.000.000 VND

Quà tặng

Bao guitar Yamaha, Phím gảy, Máy chỉnh dây điện tử

CGX171CCA

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

25.700.000 VND

-10%

23.000.000 VND

Quà tặng

Hộp đựng đàn cứng
Phím gảy
Máy chỉnh dây điện tử

NTX1200R

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

22.500.000 VND

-24%

17.000.000 VND

Quà tặng

Bao da Yamaha

Phím gảy

Máy chỉnh dây điện tử

CPX900 NT

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

22.500.000 VND

-15%

19.000.000 VND

Quà tặng

Bao da Yamaha

Phím gảy

Máy chỉnh dây điện tử

CPX900 BS

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

22.500.000 VND

-15%

19.000.000 VND

Quà tặng

Bao da Yamaha
Phím gảy
Máy chỉnh dây điện tử

CPX900 UM

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

22.000.000 VND

-22%

17.000.000 VND

Quà tặng

Bao đàn guitar
Phím gảy
Máy chỉnh dây điện tử

APX900 CRB

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

22.000.000 VND

-22%

17.000.000 VND

Quà tặng

Bao đàn guitar
Phím gảy
Máy chỉnh dây đàn điện tử

APX900 NT

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

13.000.000 VND

-20%

10.400.000 VND

Quà tặng

Bao đàn

Phím gảy

Máy chỉnh dây điện tử

APX700 DSR

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

13.000.000 VND

-20%

10.400.000 VND

Quà tặng

Bao đàn

Phím gảy

Máy chỉnh dây điện tử

APX700 NT

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

6.500.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar


Phím guitar

FG800

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

8.800.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar

Phím guitar

FG830

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

15.500.000 VND

-16%

13.000.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar

Phím guitar

LS6M

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

8.000.000 VND

-10%

7.200.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar Yamaha

Phím guitar

PACIFICA 112V (có nhiều màu)

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

5.600.000 VND

-7%

5.200.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar Yamaha, phím gảy.

CG122MS

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

16.200.000 VND

electric guitar
Quà tặng

Bao da guitar Yamaha
Phím guitar

ELECTRIC GUITAR YAMAHA PAC611H

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

electric guitar
ELECTRIC GUITAR YAMAHA PAC612VII

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

16.000.000 VND

electric guitar
Quà tặng

Bao da guitar Yamaha
Phím guitar

ELECTRIC GUITAR YAMAHA PAC611VFM

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

electric guitar
ELECTRIC GUITAR YAMAHA PAC612VIIFM

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

16.200.000 VND

electric guitar
Quà tặng

Bao da guitar Yamaha

Phím guitar

ELECTRIC GUITAR YAMAHA PAC611HFM

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

3.600.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar Yamaha

C40 BL

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

36.000.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar Alhambra
Phím guitar

Alhambra 8P

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

18.900.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar Alhambra
Phím guitar

Alhambra 5P

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

3.600.000 VND

FS100C

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

8.500.000 VND

-11%

7.500.000 VND

Quà tặng

Bao đựng đàn


Phím gảy


Máy chỉnh dây điện tử

FX370C TBS

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

8.500.000 VND

-17%

7.000.000 VND

Hàng trưng bày, mới 90%
Quà tặng

Bao đựng đàn
Phím gảy
máy chỉnh dây điện tử

FX370C BL

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

15.500.000 VND

Quà tặng

Phím gảy
Máy chỉnh dây điện tử

SLG200N

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

9.500.000 VND

-5%

9.000.000 VND

có nhiều màu
Quà tặng

Bao guitar Yamaha

Phím guitar

Bass TRBX 305

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

150.000.000 VND

guitar
Quà tặng

Thùng gỗ đặc biệt dành cho guitar Yamaha
Phím guitar, dây đeo guitar

YAMAHA HANDCRAFTED GUITAR GC41

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

80.000.000 VND

guitar
Quà tặng

Thùng gỗ đặc biệt cho guitar Yamaha
Phím guitar, dây đeo guitar

YAMAHA HANDCRAFTED GUITAR GC21

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

7.900.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar Alhambra


Phím guitar

Alhambra 1OP

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

11.000.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar AlhambraPhím guitar

Alhambra 3OP

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

8.000.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar AlhambraPhím guitar

Alhambra Z-Nature

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Bao da guitar Alhambra, Phím guitar

Guitar Flamenco Alhambra 7FP

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Bao da guitar Alhambra


Phím guitar

Guitar Flamenco Alhambra 4F

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Bao da guitar Alhambra

Phím guitar

Guitar Flamenco Alhambra 3F

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

19.500.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar Alhambra, Phím guitar

Alhambra 7C

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

10.000.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar AlhambraPhím guitar

Alhambra 2C

Nhà sản xuất: Alhambra (Spain)

Tình trạng: Còn hàng

8.100.000 VND

Quà tặng

Bao guitar Alhambra, phím gảy

Alhambra 1C

Nhà sản xuất: UKU (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.200.000 VND

Ukulele Uku DC-700

Nhà sản xuất: UKU (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.500.000 VND

Ukulele UK-200S

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

500.000 VND

guitar amp
Guitar Plug NUX GP-1

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

3.500.000 VND

pedal
Multi Effect Pedal NUX MFX-10

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.900.000 VND

pedal
Multi Effect Pedal NUX MG-20

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.300.000 VND

pedal
Multi Effect Pedal NUX MG-100

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.900.000 VND

pedal
Multi Effect Pedal NUX MG-200

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

900.000 VND

pedal
NUX CH-3 Vintage Chorus

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

pedal
NUX AS-4 Modern Amplifier Simulator

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

Pedal guitar NUX hiệu ứng Distortion
NUX DS-3 Classic Distortion

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Hết hàng

800.000 VND

pedal
NUX HG-6 Modern High Gain

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

pedal
NUX OD-3 Vintage Overdrive

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

pedal
NUX AMP FORCE

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

pedal
NUX DRIVE FORCE

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.900.000 VND

pedal
NUX MOD FORCE

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

pedal
NUX TIME FORCE

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.300.000 VND

pedal
NUX Loop Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Hết hàng

1.500.000 VND

pedal
NUX Time Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

900.000 VND

pedal
NUX Drive Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.200.000 VND

pedal
NUX Mod Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.200.000 VND

pedal
NUX Metal Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

pedal
NUX Chorus Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

pedal
NUX Flanger Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

pedal
NUX Phaser Core

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

8.700.000 VND

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND


Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GSR200-TR

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND


Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRG150DXB-BKF

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND

Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRG250M-BKN

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND

Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRG270-BKN

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRG270-CA

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

7.500.000 VND

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND

Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRG150QA-OBS

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND


Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRG150QA-TRB

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

7.500.000 VND

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND

Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRG150QA-TKS

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND
Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GSR320-PW

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

8.700.000 VND

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND

Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GSR200-TFB

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

6.900.000 VND

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND

Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRG170DX

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND

Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRX55B-BKN

Nhà sản xuất: IBANEZ

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng

Effect Pedal Daphon trị giá 1.000.000 VND

Bao da guitar trị giá 500.000 VND

Ibanez GRX40-TBF

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

5.000.000 VND

Quà tặng

Bao guitar YamahaPhím guitar

Yamaha TRBX174

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

FS 720S CBA

Nhà sản xuất: UKU (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.200.000 VND

TS-S

Nhà sản xuất: UKU (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.900.000 VND

E-CL

Nhà sản xuất: UKU (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.800.000 VND

P-ST

Nhà sản xuất: UKU (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.400.000 VND

SC-C

Nhà sản xuất: UKU (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.600.000 VND

TS-C

Nhà sản xuất: UKU (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.600.000 VND

TS-803C

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ERB 070

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

9.200.000 VND

-13%

8.000.000 VND

Quà tặng

Bao guitar bass, Máy chỉnh dây điện tử.

BB425

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

3.500.000 VND

Quà tặng

Bao da guitar Yamaha

CX40
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến