YAMAHA DIGITAL MIXER O3D - O3D

YAMAHA DIGITAL MIXER O3D

Mã sản phẩm: O3D

Giá thị trường: 50.000.000 VND

Giá: 45.000.000 VND -10%

Tiết kiệm: 5.000.000 VND

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Còn hàng

HÀNG CHÍNH HÃNG
BỎ VÀO GIỎ HÀNG

26-Inputs and 18-Outputs with Highly Flexible Digital I/O
Frequency Response: 0Hz-20kHz+1, -3dB (+4 dB into 600 ohm)
Dynamic Range: 110 dB min.
THD: Less than 0.1%; Less than 0.01% for STEREO IN to STEREO OUT (1kHz @ + 18 dB into 600 ohm)
Hum and Noise: (20 hz-20 kHz) Rs = 150 ohm input gain = max. input pad = off, input sensitivity = -60dB, -128dB equivalent input noise; -94 dB residual output noise from STEREO OUT (STEREO OUT = OFF); -94 dB (98 dB S/N) STEREO OUTPUT. Master fader at nominal level and all CH faders at minimum; -64 dB (68 dB S/N) STEREO OUTPUT. Master fader and one CH fader at nominal level.
Maximum Voltage Gain: 76 dB CH IN to STEREO OUT/BUS OUT; 76 dB CH IN to AUX OUT (pre fader); 12 dB STEREO IN to STEREO OUT.
Crosstalk: Adjacent channels: -70 dB (1kHz) Input to Output: -70 dB (1kHz)
Sampling Rate: Internal: 48 kHz/44.1 kHz; External: 32 kHz-48 kHz + or – 6%
Signal Delay: Less than 2.5 ms input to output (fs = 48 kHz)
Faders Type: 60mm motorized; Resolution:+6 to -90-infinity dB
Display: 320 x 420 dot backlit LCD
EQ High: + or – 18 dB, 20 Hz -20.1 kHz, HPF, peaking, shelving; High-Mid: + or – 18 dB, 20 Hz – 20.1 kHz, peaking; Low-Mid: + or – 18 dB, 20 Hz – 20.1 kHz, peaking; Low: + or – 18 dB, 20 Hz – 20.1 kHz, LPF, peaking, shelving
Memories/Libraries Scene: 51 (1 preset, 50 user); Channel: 51 (2 preset, 49 user); EQ: 80 (40 preset, 40 user); Effects: 96 (64 preset, 32 user); Dynamics: 80
Digital Output Dither: 16 – 24 bit
Stereo Output Meters: 12-segment LED meter x 2
Power Consumption: 85 W
Dimensions: 18.1 x 20.3 x 8″(W x D x H)
Weight: 35.3 lbs.

General Specifications

Frequency Response 20Hz - 20kHz +1, -3dB (+4dB into 600 Ohms)
Dynamic Range 110 dB min. STEREO OUT D/A converter
105 dB typ. STEREO IN to STEREO OUT (AD/DA)
100 dB min. STEREO IN to STEREO OUT (AD/DA)
THD (Total Harmonic Distortion) Less than 0.1% (20Hz-20kHz @ +14dB into 600 Ohms)
Less than 0.01% for STEREO IN to STEREO OUT (1kHz @ +18dB into 600 Ohms)
Hum & Noise (20 Hz-20 kHz)
Rs = 150 ohm, input gain = max.
input pad = off,
input sensitivity = -60dB
-128dB equivalent input noise
-94 dB residual output noise from STEREO OUT (STEREO OUT = OFF)k
-94 dB (98 dB S/N) STEREO OUTPUT. Master fader at nominal level and all CH faders at minimum.
-64 dB (68 dB S/N) STEREO OUTPUT. Master fader and one CH fader at nominal level.
Maximum Voltage Gain 76 dB CH IN to STEREO OUT/BUS OUT
76 dB CH IN to AUX OUT (pre fader)
12 dB STEREO IN to STEREO OUT
76 dB CH IN to MONITOR OUT (via Stereo bus)
Crosstalk Adjacent Channels -70 dB (1 kHz)
Input to Output -70 dB (1 kHz)
Sampling Rate Internal 48 kHz/44.1 kHz
External 32 kHz-48 kHz +/-6%
Signal Delay Less than 2.5 ms input to output (fs = 48 kHz)
Digital Output Dither 16-24 bit
Faders Type 60mm motorized
Resolution +6 to -90, -unlimited dB
Display 320 x 240 dot backlit LCD (with contrast control)
EQ High +/-18dB, 20 Hz-20.1 kHz, LPF, peaking, shelving
High-Mid +/-18dB, 20 Hz-20.1 kHz, peaking
Low-Mid +/-18dB, 20 Hz-20.1 kHz, peaking
Low +/-18dB, 20 Hz-20.1 kHz, HPF, peaking, shelving
Memories/
Libraries
Scene 51 (1 preset, 50 user)
Channel 51 (2 preset, 49 user)
EQ 80 (40 preset, 40 user)
Effects 96 (64 preset, 32 user)
Dynamics 80 (40 preset, 40 user)
Stereo Output Meters 12-segment LED meter x2
Power Requirements USA & Canada 120V AC, 60Hz
European 230V AC, 50Hz
Power Consumption 85W
Dimensions 460 x 516 x 204mm (18.1" x 20.3" x 8")
Weight 16kg (35.3lbs)
Free-air operating temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F)
Relative Humidity 25%-80%

 

Digital Input/Output Specifications

Terminals Format Level Connector
DIGITAL STEREO IN AES/EBU AES/EBU RS-422 XLR-3-31 type
DIGITAL STEREO IN COAXIAL S/P DIF * 0.5 Vpp/75 Ohm RCA Pin Jack
DIGITAL STEREO OUT AES/EBU AES/EBU RS-422 XLR-3-32 type
DIGITAL STEREO OUT COAXIAL S/P DIF * 0.5 Vpp/75 Ohm RCA Pin Jack
TO HOST -- RS-422 Mini DIN 8pin
MIDI (MTC**) IN-OUT-THRU -- -- DIN 5pin
MOUSE (MS) -- D-SUB 9pin male
TO EDITOR (REMOTE) -- -- D-SUB 9pin female
WORD CLOCK IN -- TTL/(75 Ohm IN/OUT) BNC
WORD CLOCK OUT -- TTL/75 Ohm BNC
Đăng ký thành viên để đánh giá sản phẩm
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến