GIÁ BÁN
THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

10.000.000 VND

Quà tặng
Bộ Cymbal NOA Pack SOultone

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Cymbal Soultone FXO6B3

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Cymbal Soultone FXO6

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Cymbal Soultone Gospel

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Cymbal Soultone Vintage

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Cymbal Soultone Custom Brilliant

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Cymbal Soultone Custom

Nhà sản xuất: Soultone (USA-Turkey)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Cymbal Soultone Extreme

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
Trống YAMAHA RDP0F5

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
RDP2F5

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA Stage Custom Birch

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA Recording Custom Drum

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA Absolute Hybrid Maple

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA PHX DRUM

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA E-DRUM DTX-920K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA E-DRUM DTX-760K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA E-DRUM DTX-720K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA E-DRUM DTX522K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA E-DRUM DTX532K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA E-DRUM DTX542K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA E-DRUM DTX562K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

drum
Quà tặng
YAMAHA E-DRUM DTX582K

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

450.000 VND

Quà tặng
Mặt tập trống có kèm chân

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

17.000.000 VND

Quà tặng
Trống điện tử YAMAHA DTX-450K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

16.000.000 VND

Quà tặng
Trống điện tử YAMAHA DTX-430K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

DTX760K, trong dien, trong
Quà tặng
YAMAHA ELECTRIC DRUM DTX760K

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

6.500.000 VND

-3%

6.300.000 VND

Quà tặng
Trống điện tử YAMAHA DD75

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Còn hàng

11.000.000 VND

Quà tặng
Trống MEDELI DD522

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

12.000.000 VND

Quà tặng
Trống điện tử YAMAHA DTX-400K

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

600.000 VND

Quà tặng
Ghế ngồi đánh trống T-200

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

760.000 VND

Quà tặng
Mõ nhựa trung TBBK-45

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

750.000 VND

Quà tặng
Mõ nhựa Lip Block TTB-L

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

Quà tặng
Mõ nhựa Lip Block TTB-H

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

18.000.000 VND

Quà tặng
Trống Mes BF5255T

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

800.000 VND

Quà tặng
Chân hihat H-200

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.500.000 VND

Quà tặng
Chân Hihat cao cấp H-500

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Trống MES MA5055TB

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Trống điện tử
Quà tặng
Trống MEDELI DD650RX

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

Quà tặng
MEDELI DD620BX

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Trống MEDELI DD315

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amply trống
Quà tặng
Loa trống điện tử NUX DA30

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

14.500.000 VND

trống DM-2
Quà tặng
Trống điện tử NUX DM-2

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

15.000.000 VND

trống
Quà tặng
NUX Electric Drum DM-4

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

14.000.000 VND

-14%

12.000.000 VND

trống
Quà tặng
Trống điện tử NUX DM-5

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

2.200.000 VND

Quà tặng
JWM-06

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Trống MES BM5255T

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

10.000.000 VND

Quà tặng
Trống MES Q550-Q9

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Trống MES Q521-Q7

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Hết hàng

15.000.000 VND

Quà tặng
Trống MES DM5225T

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

380.000 VND

Quà tặng
Miếng tập trống JWD-08

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.600.000 VND

Quà tặng
Chân Cymbal Boom B900

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Quà tặng
Chân Cymbal Boom Ja-002

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

Quà tặng
Drum Amp MEDELI AP30 (Black)

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
DD514

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Còn hàng

4.500.000 VND

Quà tặng
DD309

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

3.000.000 VND

Trùng Dương Music chuyên bán đàn yamaha, bán thiết bị âm thanh,công ty đã đưa nhãn hiệu đàn nỗi tiếng...
Quà tặng
Bongo Tycoon TBF-800 CF3

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

2.400.000 VND

Quà tặng
Bongo Tycoon TB-80 B JM

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

Quà tặng
Chân Bongo TBS-B

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

380.000 VND

Quà tặng
Dùi chổi nhựa đánh Cajon

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Hết hàng

2.600.000 VND

Quà tặng
STKS-29 DI

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

Quà tặng
Tambourine nhựa đính chuông sắt

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

400.000 VND

Quà tặng
Dùi chổi sắt Tycoon

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
JW-225-T1

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

Quà tặng
Mặt trống kick Yamaha KP65

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

350.000 VND

Quà tặng
Mõ gỗ lớn Tycoon

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Trống điện
Quà tặng
TRỐNG MEDELI DD-306

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Trống DD-65
Quà tặng
TRỐNG YAMAHA DD-65

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

3.000.000 VND

Trống Bass
Quà tặng
JWB-2212

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

Trống đội đơn
Quà tặng
JWM-05

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

2.700.000 VND

Trống đội 3 mặt
Quà tặng
JWM-01

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

15.000.000 VND

-10%

13.500.000 VND

Bộ gõ phụ trợ kĩ thuật số
Quà tặng
DTX-Multi12

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Có nhiều màu
Quà tặng
YAMAHA Stage Custom

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

18.000.000 VND

Có nhiều màu
Quà tặng
Yamaha GIGMAKER

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal loại thường
Quà tặng
Cymbal TJW ED

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal loại dày
Quà tặng
Cymbal TJW

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

JW227PVC-3
Quà tặng
Trống JW227PVC-3

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Trống JW227-PVC K2

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Trống JW225-TD

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

12.000.000 VND

-16%

10.000.000 VND

Quà tặng
Trống JW224-C1 màu Celluloid

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

8.000.000 VND

Quà tặng
Trống TW225PVC-8 đỏ rượu

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

Quà tặng
pedal trống C-02

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TWH-55

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

600.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TWH-50

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

550.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TWH-45

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

450.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TW-50

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

400.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TW-45

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

Quà tặng
Chuông gió đơn TIM-36 CGN

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

350.000 VND

Quà tặng
Tam giác TRI-10

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Hết hàng

350.000 VND

Quà tặng
Shaker nhôm TAS-C5

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

150.000 VND

Quà tặng
Shaker trứng 3 màu MV-TES

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

600.000 VND

Quà tặng
Shaker MV-EAS

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

750.000 VND

Quà tặng
Tambourine TBWH-BD

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

Quà tặng
Tambourine TBWH-BS

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

350.000 VND

Quà tặng
Maracas gỗ nhỏ

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

750.000 VND

Quà tặng
Cabasa

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

12.500.000 VND

Conga
Quà tặng
MTCF-110 F3/S

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

11.000.000 VND

Quà tặng
MTCF-110 N/S

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

5.000.000 VND

Junior Conga
Quà tặng
Junior Conga

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

3.000.000 VND

Cajon
Quà tặng
TKF-29

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

Cajon
Quà tặng
STK-29
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến