Mua hàng online

(08) 22.400.736

Phụ kiện trống
Mõ nhựa trung TBBK-45 Còn hàng
Mõ nhựa trung TBBK-45

760.000 VND

Mõ nhựa Lip Block TTB-L Còn hàng
Mõ nhựa Lip Block TTB-L

750.000 VND

Mõ nhựa Lip Block TTB-H Còn hàng
Mõ nhựa Lip Block TTB-H

650.000 VND

Chân hihat H-200 Còn hàng
Chân hihat H-200

800.000 VND

Chân Hihat cao cấp H-500 Còn hàng
Chân Hihat cao cấp H-500

1.500.000 VND

Miếng tập trống JWD-08 Còn hàng
Miếng tập trống JWD-08

380.000 VND

Chân Cymbal Boom B900 Hết hàng
Chân Cymbal Boom B900

1.600.000 VND

Chân Cymbal Boom Ja-002 Còn hàng
Chân Cymbal Boom Ja-002

1.000.000 VND

Chân Bongo TBS-B Còn hàng
Chân Bongo TBS-B

1.700.000 VND

Dùi chổi nhựa đánh Cajon Còn hàng
Dùi chổi nhựa đánh Cajon

380.000 VND

Dùi chổi sắt Tycoon Còn hàng
Dùi chổi sắt Tycoon

400.000 VND

Mõ gỗ lớn Tycoon Còn hàng
Mõ gỗ lớn Tycoon

350.000 VND

Cymbal TJW ED Còn hàng
Cymbal TJW ED
Cymbal loại thường

Vui lòng liên hệ

Cymbal TJW Còn hàng
Cymbal TJW
Cymbal loại dày

Vui lòng liên hệ

pedal trống C-02 Còn hàng
pedal trống C-02

700.000 VND

Mõ sắt TWH-55 Còn hàng
Mõ sắt TWH-55

650.000 VND

Mõ sắt TWH-50 Còn hàng
Mõ sắt TWH-50

600.000 VND

Mõ sắt TWH-45 Còn hàng
Mõ sắt TWH-45

550.000 VND

Mõ sắt TW-50 Còn hàng
Mõ sắt TW-50

450.000 VND

Mõ sắt TW-45 Còn hàng
Mõ sắt TW-45

400.000 VND

GIÁ BÁN
THƯƠNG HIỆU
QUẢNG CÁO