GIÁ BÁN
THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

600.000 VND

Quà tặng
Ghế ngồi đánh trống T-200

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

760.000 VND

Quà tặng
Mõ nhựa trung TBBK-45

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

750.000 VND

Quà tặng
Mõ nhựa Lip Block TTB-L

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

Quà tặng
Mõ nhựa Lip Block TTB-H

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

800.000 VND

Quà tặng
Chân hihat H-200

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.500.000 VND

Quà tặng
Chân Hihat cao cấp H-500

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amply trống
Quà tặng
Loa trống điện tử NUX DA30

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

380.000 VND

Quà tặng
Miếng tập trống JWD-08

Nhà sản xuất: MES (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.600.000 VND

Quà tặng
Chân Cymbal Boom B900

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Quà tặng
Chân Cymbal Boom Ja-002

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

Quà tặng
Drum Amp MEDELI AP30 (Black)

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

Quà tặng
Chân Bongo TBS-B

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

380.000 VND

Quà tặng
Dùi chổi nhựa đánh Cajon

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

400.000 VND

Quà tặng
Dùi chổi sắt Tycoon

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

Quà tặng
Mặt trống kick Yamaha KP65

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

350.000 VND

Quà tặng
Mõ gỗ lớn Tycoon

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

Quà tặng
pedal trống C-02

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TWH-55

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

600.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TWH-50

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

550.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TWH-45

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

450.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TW-50

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

400.000 VND

Quà tặng
Mõ sắt TW-45

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Hết hàng

3.500.000 VND

Quà tặng
Ampli trống điện AP50

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Hết hàng

3.400.000 VND

Quà tặng
Ampli trống điện AP40

Nhà sản xuất: Medeli

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Quà tặng
Ampli trống điện AP30C
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến