GIÁ BÁN
THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

760.000 VND

Mõ nhựa trung TBBK-45

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

750.000 VND

Mõ nhựa Lip Block TTB-L

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

Mõ nhựa Lip Block TTB-H

Nhà sản xuất: MES

Tình trạng: Còn hàng

800.000 VND

Chân hihat H-200

Nhà sản xuất: MES

Tình trạng: Còn hàng

1.500.000 VND

Chân Hihat cao cấp H-500

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

380.000 VND

Miếng tập trống JWD-08

Nhà sản xuất: MES

Tình trạng: Hết hàng

1.600.000 VND

Chân Cymbal Boom B900

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Chân Cymbal Boom Ja-002

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

1.700.000 VND

Chân Bongo TBS-B

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

380.000 VND

Dùi chổi nhựa đánh Cajon

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

400.000 VND

Dùi chổi sắt Tycoon

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

350.000 VND

Mõ gỗ lớn Tycoon

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal loại thường
Cymbal TJW ED

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Cymbal loại dày
Cymbal TJW

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

pedal trống C-02

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

650.000 VND

Mõ sắt TWH-55

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

600.000 VND

Mõ sắt TWH-50

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

550.000 VND

Mõ sắt TWH-45

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

450.000 VND

Mõ sắt TW-50

Nhà sản xuất: Tycoon

Tình trạng: Còn hàng

400.000 VND

Mõ sắt TW-45
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến