THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

2.700.000 VND

Pedal đôi P-2000

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.500.000 VND

Chân snare S-500

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

900.000 VND

Chân snare S-200

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.500.000 VND

Chân Cymbal Boom B-700

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.700.000 VND

Ghế đánh trống T-700

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Ghế đánh trống T-500

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.600.000 VND

Pedal P-500

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

850.000 VND

Pedal P-200

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.300.000 VND

Pedal P-300

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Chân Cymbal Boom B-200

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

600.000 VND

Ghế ngồi đánh trống T-200

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

Chân hihat H-200

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

Chân Hihat cao cấp H-500

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

amply trống
Loa trống điện tử NUX DA30

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Còn hàng

450.000 VND

Miếng tập trống JWD-08

Nhà sản xuất: MES (Europe)

Tình trạng: Hết hàng

1.600.000 VND

Chân Cymbal Boom B900

Nhà sản xuất: TJW

Tình trạng: Hết hàng

1.000.000 VND

Chân Cymbal Boom Ja-002

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

Drum Amp MEDELI AP30 (Black)

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

Chân Bongo TBS-B

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

380.000 VND

Dùi chổi nhựa đánh Cajon

Nhà sản xuất: Tycoon (Thailand)

Tình trạng: Còn hàng

400.000 VND

Dùi chổi sắt Tycoon

Nhà sản xuất: YAMAHA

Tình trạng: Hết hàng

1.800.000 VND

Mặt trống kick Yamaha KP65

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Hết hàng

3.500.000 VND

Ampli trống điện AP50

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Hết hàng

3.400.000 VND

Ampli trống điện AP40

Nhà sản xuất: MEDELI

Tình trạng: Hết hàng

4.000.000 VND

Ampli trống điện AP30C
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến