THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

800.000 VND

Quà tặng

Kèm adaptor nguồn

Wah Wah Pedal Daphon AM103

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

3.500.000 VND

pedal
Multi Effect Pedal NUX MFX-10

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.900.000 VND

pedal
Multi Effect Pedal NUX MG-20

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.300.000 VND

pedal
Multi Effect Pedal NUX MG-100

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.900.000 VND

pedal
Multi Effect Pedal NUX MG-200

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

900.000 VND

pedal
NUX CH-3 Vintage Chorus

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

pedal
NUX AS-4 Modern Amplifier Simulator

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

Pedal guitar NUX hiệu ứng Distortion
NUX DS-3 Classic Distortion

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

800.000 VND

pedal
NUX HG-6 Modern High Gain

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

700.000 VND

pedal
NUX OD-3 Vintage Overdrive

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

pedal
NUX AMP FORCE

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

pedal
NUX DRIVE FORCE

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.900.000 VND

pedal
NUX MOD FORCE

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

pedal
NUX TIME FORCE

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.300.000 VND

pedal
NUX Loop Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Hết hàng

1.500.000 VND

pedal
NUX Time Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

900.000 VND

pedal
NUX Drive Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.200.000 VND

pedal
NUX Mod Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.200.000 VND

pedal
NUX Metal Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

pedal
NUX Chorus Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

pedal
NUX Flanger Core

Nhà sản xuất: NUX (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

pedal
NUX Phaser Core

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

500.000 VND

Pedal effect Daphon
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến