Mua hàng online

(08) 22.400.736

Guitar Effect Pedal
Guitar Effect Pedal
NUX MFX-10 Multi-Effects Processor Còn hàng
NUX MFX-10 Multi-Effects Processor
pedal

Vui lòng liên hệ

NUX MG-20 Guitar Modeling Processor Còn hàng
NUX MG-20 Guitar Modeling Processor
pedal

Vui lòng liên hệ

NUX MG-100 Multi-Effects Processor Còn hàng
NUX MG-100 Multi-Effects Processor
pedal

Vui lòng liên hệ

NUX MG-200 Guitar Modeling Processor Còn hàng
NUX MG-200 Guitar Modeling Processor
pedal

Vui lòng liên hệ

NUX CH-3 Vintage Chorus Còn hàng
NUX CH-3 Vintage Chorus
pedal

Vui lòng liên hệ

NUX AS-4 Modern Amplifier Simulator Còn hàng
NUX AS-4 Modern Amplifier Simulator
pedal

700.000 VND

NUX DS-3 Classic Distortion Còn hàng
NUX DS-3 Classic Distortion
Pedal guitar NUX hiệu ứng Distortion

700.000 VND

NUX HG-6 Modern High Gain Còn hàng
NUX HG-6 Modern High Gain
pedal

800.000 VND

NUX OD-3 Vintage Overdrive Còn hàng
NUX OD-3 Vintage Overdrive
pedal

700.000 VND

NUX AMP FORCE Còn hàng
NUX AMP FORCE
pedal

1.800.000 VND

NUX DRIVE FORCE Còn hàng
NUX DRIVE FORCE
pedal

1.800.000 VND

NUX MOD FORCE Còn hàng
NUX MOD FORCE
pedal

1.900.000 VND

NUX TIME FORCE Còn hàng
NUX TIME FORCE
pedal

2.000.000 VND

NUX Loop Core Còn hàng
NUX Loop Core
pedal

2.300.000 VND

NUX Time Core Còn hàng
NUX Time Core
pedal

1.500.000 VND

NUX Drive Core Còn hàng
NUX Drive Core
pedal

900.000 VND

NUX Mod Core Còn hàng
NUX Mod Core
pedal

1.200.000 VND

NUX Metal Core Còn hàng
NUX Metal Core
pedal

1.200.000 VND

NUX Chorus Core Còn hàng
NUX Chorus Core
pedal

Vui lòng liên hệ

NUX Flanger Core Còn hàng
NUX Flanger Core
pedal

Vui lòng liên hệ

NUX Phaser Core Còn hàng
NUX Phaser Core
pedal

Vui lòng liên hệ

Pedal effect Daphon Còn hàng
Pedal effect Daphon

500.000 VND

GIÁ BÁN
THƯƠNG HIỆU
QUẢNG CÁO