GIÁ BÁN
THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

3.200.000 VND

loa
Củ Loa Biema BMS4538-8

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

loa
Loa Biema BML-L1501

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

3.200.000 VND

loa
Loa Biema BML-L1815

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA CBR10

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA CBR12

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA CBR15

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DXS18

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DXS15

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DXS12

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

13.500.000 VND

-44%

7.500.000 VND

amplifier
YAMAHA AMPLIFIER XS350

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

wireless microphone
BIEMA WIRELESS MICROPHONE UHF68/SM1

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.000.000 VND

loa
LOA TREBLE BOSTON CT-7253

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

950.000 VND

loa
LOA TREBLE BOSTON CT-7251(P)

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

450.000 VND

loa
LOA TREBLE BOSTON CT-5133S

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

3.600.000 VND

loa
LOA BOSTON PD1860

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.700.000 VND

loa
LOA BOSTON PD1560

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

3.200.000 VND

loa
LOA BOSTON 18NW100

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.900.000 VND

loa
LOA BOSTON 15NW100

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

loa
LOA BOSTON LF18G401

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.700.000 VND

loa
LOA BOSTON LF15G401

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.300.000 VND

loa
LOA BOSTON C18600LF

Nhà sản xuất: Boston (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.900.000 VND

loa
LOA BOSTON C15600EL

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA VXS10ST

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA VXS10S

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA VXS5

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA VXS8

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DSR118W

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DSR112

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DSR115

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DSR215

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DBR10

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DBR12

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA YAMAHA DBR15

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA CÔNG SUẤT YAMAHA DXR8

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA CÔNG SUẤT YAMAHA DXR10

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA CÔNG SUẤT YAMAHA DXR12

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA CÔNG SUẤT YAMAHA DXR15

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER DIGITAL YAMAHA TF1

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER DIGITAL YAMAHA TF3

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER DIGITAL YAMAHA TF5

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA STUDIO YAMAHA MSP3

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA CL5

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA QL1

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA QL5

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA M7CL-48ES

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA M7CL-48

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa karaoke
LOA KARAOKE YAMAHA KMS-710

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa karaoke
LOA KARAOKE YAMAHA KMS-910

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa karaoke
LOA KARAOKE YAMAHA KMS-800

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa karaoke
LOA KARAOKE YAMAHA KMS-1000

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa karaoke
LOA KARAOKE YAMAHA KMS-2500

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa karaoke
LOA KARAOKE YAMAHA KMS-3000

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
DIGITAL MIXER YAMAHA 01V96i

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

processor
PROCESSOR YAMAHA SP2060

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

equalizer
EQUALIZER YAMAHA Q2031B

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA CÔNG SUẤT YAMAHA STAGEPAS 600i

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

loa
LOA CÔNG SUẤT YAMAHA STAGEPAS 400i

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

processor
PROCESSOR YAMAHA SPX2000

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER YAMAHA MGP12X

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

mixer
MIXER YAMAHA MGP16X

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

2.400.000 VND

Loa FANE Sovereign 15-500

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

3.200.000 VND

Loa FANE Sovereign 18-500

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

900.000 VND

Treble FANE CD131

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

Treble FANE CD140

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

Treble FANE CD150

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

2.200.000 VND

Loa FANE Sovereign 15-400LF

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

5.500.000 VND

FANE Treble CD314

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

900.000 VND

Loa FANE Sovereign 8-225

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

Loa FANE Sovereign 10-300

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

Loa FANE Sovereign 12-300

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa Sub Biema T181BII

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa treo tường Biema OM108

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

12.000.000 VND

-21%

9.400.000 VND

Hàng chính hãng
Loa Monitor HS80M

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa Studio HS5

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

19.000.000 VND

loa công suất
Loa công suất YAMAHA MSR400

Nhà sản xuất: JTS

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Micro cổ ngỗng JTS GML-5218

Nhà sản xuất: JTS

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Đế Micro cổ ngỗng JTS ST-5030 / ST-5030i

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm công suất 360W TOA VP-1361

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

TĂNG ÂM CÔNG SUẤT 360W TOA PA 3640B

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Amply Mixer 30W TOA A-230 HV

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm công suất TOA P-1812

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2240

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1812

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm truyền thanh TOA 240W VM-2240

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2128 AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Amply Mixer 360W Toa A-1360MK2 AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Amply Mixer 360W kèm bộ chọn 5 vùng loa Toa A-1360SS AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-2000BT

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-2000WT

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2869

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa cột TOA TZ-206W AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa cột TOA TZ-205

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa cột 60W TOA TZ-606W

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa cột 40W TOA TZ-406B

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa hộp treo tường TOA BS-1034S

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa hộp treo tường TOA BS-678B

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa hộp treo tường TOA BS-634

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa hộp treo tường TOA BS-677W

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa hộp thông báo công suất cao TOA BS-1030W

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén dải rộng chống nước TOA CS-64
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến