GIÁ BÁN
THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG12

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG16

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG20

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

16.000.000 VND

-31%

11.000.000 VND

mixer
Mixer YAMAHA EMX312SC

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

23.000.000 VND

mixer
Mixer YAMAHA EMX5016CF

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

32.000.000 VND

-15%

27.000.000 VND

mixer
Mixer YAMAHA MG32/14FX

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro SHURE BETA 58A

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

wireless microphone
BIEMA WIRELESS MICROPHONE UHF68/SM2

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER YAMAHA P3500S

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

wireless microphone
BIEMA WIRELESS MICROPHONE UHF68/SM3

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER YAMAHA P5000S

Nhà sản xuất: Bardl

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro Bardl EM-2600B

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

7.500.000 VND

wireless microphone
BIEMA WIRELESS MICROPHONE UHF 2588 II

Nhà sản xuất: Bardl

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro Hội Nghị Bardl BD-8080

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

21.000.000 VND

-11%

18.500.000 VND

Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier YAMAHA P7000S

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24/SM58

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER KARAOKE YAMAHA KMA-980

Nhà sản xuất: Bardl

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro Hội Nghị Bardl BD-8070

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24R/SM58

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER KARAOKE YAMAHA KMA-1080

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24/PG58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA18

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24/B58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA20

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24R/B58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA28

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Loa di động KN-120

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX288/PG58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA30

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

-11%

8.000.000 VND

amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Biema Amplifier G61i

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE PGXD24/SM58

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

8.000.000 VND

-12%

7.000.000 VND

amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Biema Amp J46a

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE PGXD24/PG58

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE PGXD24/BETA58A

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

-33%

6.000.000 VND

Amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon
1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier Đơn Biema (USA) BF800

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

10.000.000 VND

-20%

8.000.000 VND

amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon
1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier Đơn Biema (USA) BF1000

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

16.000.000 VND

amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon
1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier BIEMA (USA) FW900

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE SLX24/SM58

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

17.500.000 VND

amplifier
Amplifier BIEMA (USA) FW1100

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE SLX24/BETA58

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

18.000.000 VND

amplifier
Amplifier BIEMA (USA) FW1300

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE ULXS24/58

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

14.500.000 VND

-17%

12.000.000 VND

Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier BIEMA (USA) BM1000

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE ULXS24/BETA58

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

15.000.000 VND

-16%

12.500.000 VND

amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier BIEMA (USA) BM1200

Nhà sản xuất: Sennheiser

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Sennheiser ew 135-p G3

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

33.000.000 VND

-15%

28.000.000 VND

Amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xtd-2300H2

Nhà sản xuất: Sennheiser

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Sennheiser ew 100-945 G3-1G8

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

35.000.000 VND

-14%

30.000.000 VND

Amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xtd-1300H4

Nhà sản xuất: Sennheiser

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Sennheiser ew D1-835-S

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

9.500.000 VND

-15%

8.000.000 VND

amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xad-0.8K

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

13.500.000 VND

-11%

12.000.000 VND

amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xad-1.0K

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon
1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xad-1.0K4

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli công suất 1100
Amplifier Biema Apple21100

Nhà sản xuất: BIEMA (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli công suất 1300w
Amplifier Biema Apple21300

Nhà sản xuất: OSCAR (USA)

Tình trạng: Còn hàng

8.000.000 VND

-43%

4.500.000 VND

Amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

OSCAR AMP P4

Nhà sản xuất: OSCAR (USA)

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

-44%

5.000.000 VND

Amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

OSCAR AMP P5

Nhà sản xuất: OSCAR (USA)

Tình trạng: Còn hàng

10.500.000 VND

-44%

5.800.000 VND

Amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

OSCAR AMP P6

Nhà sản xuất: OSCAR (USA)

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

-44%

5.000.000 VND

Amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

OSCAR AMP HI-600

Nhà sản xuất: OSCAR (USA)

Tình trạng: Còn hàng

14.000.000 VND

Amplifier
Quà tặng

1 Cặp Jack Speakon

1 Bộ Dây Tín Hiệu Âm Thanh

OSCAR AMP HI-1000
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến