GIÁ BÁN
THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER YAMAHA P5000S

Nhà sản xuất: Bardl

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro Bardl EM-2600B

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

7.500.000 VND

wireless microphone
BIEMA WIRELESS MICROPHONE UHF 2588 II

Nhà sản xuất: Bardl

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro Hội Nghị Bardl BD-8080

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

21.000.000 VND

Amplifier YAMAHA P7000S

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24/SM58

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER KARAOKE YAMAHA KMA-980

Nhà sản xuất: Bardl

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro Hội Nghị Bardl BD-8070

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24R/SM58

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER KARAOKE YAMAHA KMA-1080

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24/PG58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA18

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24/B58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA20

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24R/B58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA28

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Loa di động KN-120

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX288/PG58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA30

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE PGXD24/SM58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

Amplifier
Amplifier Đơn Biema (USA) BF800

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE PGXD24/PG58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

10.000.000 VND

amplifier
Amplifier Đơn Biema (USA) BF1000

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE PGXD24/BETA58A

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

16.000.000 VND

amplifier
Amplifier BIEMA (USA) FW900

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE SLX24/SM58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

17.500.000 VND

amplifier
Amplifier BIEMA (USA) FW1100

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE SLX24/BETA58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

18.000.000 VND

amplifier
Amplifier BIEMA (USA) FW1300

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE ULXS24/58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

14.500.000 VND

Amplifier BIEMA (USA) BM1000

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE ULXS24/BETA58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

15.000.000 VND

amplifier
Amplifier BIEMA (USA) BM1200

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Sennheiser ew 135-p G3

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

33.000.000 VND

Amplifier
Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xtd-2300H2

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Sennheiser ew 100-945 G3-1G8

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

35.000.000 VND

Amplifier
Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xtd-1300H4

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Sennheiser ew D1-835-S

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

9.500.000 VND

amplifier
Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xad-0.8K

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

13.500.000 VND

amplifier
Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xad-1.0K

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Siêu Mỏng Biema (USA) Xad-1.0K4

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli công suất 1100
Amplifier Biema Apple21100

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli công suất 1300w
Amplifier Biema Apple21300

Nhà sản xuất: OSCAR

Tình trạng: Còn hàng

8.000.000 VND

-43%

4.500.000 VND

Amplifier
OSCAR AMP P4

Nhà sản xuất: OSCAR

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

-44%

5.000.000 VND

Amplifier
OSCAR AMP P5

Nhà sản xuất: OSCAR

Tình trạng: Còn hàng

10.500.000 VND

-44%

5.800.000 VND

Amplifier
OSCAR AMP P6

Nhà sản xuất: OSCAR

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

-44%

5.000.000 VND

Amplifier
OSCAR AMP HI-600

Nhà sản xuất: OSCAR

Tình trạng: Còn hàng

14.000.000 VND

-50%

7.000.000 VND

Amplifier
OSCAR AMP HI-1000
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến