GIÁ BÁN
THƯƠNG HIỆU

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén dải rộng chống nước TOA CS-64

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén phản xạ vành chữ nhật TOA SC-632 AS

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén phản xạ vành chữ nhật TOA SC-630M

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén phản xạ vành chữ nhật TOA SC-651

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén dải rộng chống nước TOA CS-304

Nhà sản xuất: TOA

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa nén phản xạ Toa TC-651M

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa di động KEDN KN-88

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa di động KEDN KN-780D

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa di động KEDN KN-680TV

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa Di Động KEDN KN-320D

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa Di Động KEDN KN-102

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa phóng thanh BIEMA PP50B/W PP80B/W

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa phóng thanh BIEMA T22B/W

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

49.000.000 VND

mixer
YAMAHA Audio Workstation AW2400

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Processor YAMAHA REV500

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Processor YAMAHA REV100

Nhà sản xuất: DETON

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Crossover DETON EC102

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.800.000 VND

loa
Củ Loa Biema BMH-3403

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

2.000.000 VND

loa
Củ Loa Biema BMH-7201

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

1.700.000 VND

loa
Củ Loa Biema BMH-3402

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

850.000 VND

loa
Củ Loa Biema BMH-4401

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

3.500.000 VND

Loa Biema G06MⅡ

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

Loa Biema G08MⅡ

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

45.000.000 VND

-11%

40.000.000 VND

loa
Loa Biema Q1-LAⅢpower

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

40.000.000 VND

-7%

37.000.000 VND

loa
Loa Biema Q1-LBⅢpower

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa treo tường Biema OM110Ⅱ

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa Biema OM112Ⅱ

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa Biema OM115Ⅱ

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Giá nhạc Newnabie

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Chân Micro Newnabie

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Thùng thiết bị âm thanh

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro SHURE SM58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa BIEMA T110A

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa BIEMA T112AIII

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa BIEMA T182BII

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa BIEMA T181BIII

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa BIEMA T215AⅡ

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa BIEMA T115AII

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

loa
Loa FANE SV-15

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

18.000.000 VND

loa
Loa FANE SV-218S

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

9.500.000 VND

loa
Loa FANE SV-118S

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa FANE COLOSSUS 15XB

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

FANE COLOSSUS 18XB

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

FANE SOVEREIGN PRO 18-800P

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

FANE SOVEREIGN PRO 15-600 LF

Nhà sản xuất: Fane (England)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

FANE SOVEREIGN 15-600LF

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

5.600.000 VND

-12%

4.900.000 VND

Processor BIEMA DSP2401Ⅲ

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

5.600.000 VND

-12%

4.900.000 VND

Processor BIEMA DSP2405

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

8.700.000 VND

-9%

7.900.000 VND

Processor BIEMA DSP2407

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

10.000.000 VND

Processor BIEMA DSP4801II

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

12.000.000 VND

Processor BIEMA DSP4805II

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Equalizer BIEMA FEQ3102

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa YAMAHA R118W

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa YAMAHA R215

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa YAMAHA R115

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa YAMAHA A15W

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa YAMAHA A15

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Loa YAMAHA BR15

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

5.500.000 VND

Mixer YAMAHA MG10XU

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

8.900.000 VND

Mixer YAMAHA MG12XU

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

14.100.000 VND

Mixer YAMAHA MG16XU

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

18.900.000 VND

Mixer YAMAHA MG20XU

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG10

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG12

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG16

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA MG20

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

Mixer YAMAHA EMX512SC,EMX312SC

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

23.000.000 VND

mixer
Mixer YAMAHA EMX5016CF

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

32.000.000 VND

-12%

28.000.000 VND

mixer
Mixer YAMAHA MG32/14FX

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro SHURE BETA 58A

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

wireless microphone
BIEMA WIRELESS MICROPHONE UHF68/SM2

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER YAMAHA P3500S

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

4.000.000 VND

wireless microphone
BIEMA WIRELESS MICROPHONE UHF68/SM3

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER YAMAHA P5000S

Nhà sản xuất: Bardl

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro Bardl EM-2600B

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

7.500.000 VND

wireless microphone
BIEMA WIRELESS MICROPHONE UHF 2588 II

Nhà sản xuất: Bardl

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro Hội Nghị Bardl BD-8080

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

21.000.000 VND

Amplifier YAMAHA P7000S

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24/SM58

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER KARAOKE YAMAHA KMA-980

Nhà sản xuất: Bardl

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
Micro Hội Nghị Bardl BD-8070

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24R/SM58

Nhà sản xuất: Yamaha

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

ampli
AMPLIFIER KARAOKE YAMAHA KMA-1080

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24/PG58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA18

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24/B58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA20

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX24R/B58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA28

Nhà sản xuất: KEDN

Tình trạng: Hết hàng

Vui lòng liên hệ

Loa di động KN-120

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE BLX288/PG58

Nhà sản xuất: Crest Audio

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

amplifier
Amplifier Crest Audio CA30

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE PGXD24/SM58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

9.000.000 VND

Amplifier
Amplifier Đơn Biema (USA) BF800

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE PGXD24/PG58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

10.000.000 VND

amplifier
Amplifier Đơn Biema (USA) BF1000

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE PGXD24/BETA58A

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

16.000.000 VND

amplifier
Amplifier BIEMA (USA) FW900

Nhà sản xuất: SHURE

Tình trạng: Còn hàng

Vui lòng liên hệ

micro
SHURE SLX24/SM58

Nhà sản xuất: Biema (USA)

Tình trạng: Còn hàng

17.500.000 VND

amplifier
Amplifier BIEMA (USA) FW1100
Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hỗ trợ trực tuyến